1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1. Договір – справжній публічний договір купівлі-продажу, укладений на відстані (згідно Наказу Міністерства Економіки України №103 від 19.04.2007), яка передбачає продаж Товару невизначеному колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин «Raisins» розміщений на веб-сайті www.raisins.com.ua

1.1.2. Товар – непродовольчі товари (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари і т.д.), на умовах цього Договору пропонуються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині «Raisins».

1.1.3. Продавець – Інтернет-магазин «Raisins» розміщений на веб-сайті www.raisins.com.ua. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи продавця Зазначені в розділі «Контакти» на сайті: www.raisins.com.ua Інтернет-магазину «Raisins».

1.1.4. Покупець – будь-яка дієздатна особа, в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) все його умови без винятку.

1.1.5. Одержувач Товару – будь-яка дієздатна особа, визначена Покупцем у відповідному замовленнями на товари в якості одержувача товару.

1.2. Для цілей цього Договору всі зазначені в п.1.1. цього Договору терміни використовуються виключно в значенні, обумовленому в п.1.1. цього Договору, незалежно від використання цих термінів у єдиному або множині, або в інших граматичних формах, відмінках і / або конструкціях.

1.3. Всі інші терміни, окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і трактуються в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також цілі і предмета цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

2.2. Право власності на товар переходить до Покупця в момент вручення (передачі) Товару та за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку і на умовах, встановлених цим Договором.

3. ВИБІР ТОВАРУ І ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно і на свій розсуд вибирає в Інтернет-магазині «Raisins», запропонований до продажу товар і натискає кнопку «Купити», і самостійно заповнює, направляє Продавцю форму «Оформити замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по батькові, свій контактний телефон, адреса електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний метод і бажане місце доставки Товару (в разі, якщо Покупець бажає отримати товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові одержувача Товару (в разі, якщо отримувати Товар буде Одержувач Товару) або натискає кнопку «Замовити в один клік» і самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Замовити в один клік», в якій, зокрема обов’язково вказує свій контактний телефон, адреса електронної пошти.

3.2. Після заповнення форми «Оформити замовлення», або «Замовити в один клік» Покупець обов’язково уважно знайомиться з усіма умовами цього Договору, і в разі прийняття (акцепту) цих умов в повному обсязі – натискає кнопку «Оформити замовлення», що вважається фактом напрямки Покупцем відповідного Замовлення на обраного товару.

3.3. Цей Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця про укладення Договору (оферта) повністю прийнятої (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення» на веб-сайті www.raisins.com.ua Інтернет-магазину «Raisins».

3.4. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», Покупець підтверджує свою повну та повну згоду з усіма умовами цього Договору без винятку, в тому числі з умовами з доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на сайті: www.raisins.com.ua Інтернет магазину « Raisins »на дату укладення Покупцем даного Договору.

3.5. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», Покупець підтверджує, що він в зручний і доступний для нього спосіб належним чином відповідно до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» до відома Продавцем про:

– місцезнаходження та режим роботи продавця;

– основні характеристики і споживчі властивості обраного Покупцем Товару;

– вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцеві;

– спосіб, порядок і умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;

– гарантійні зобов’язання продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обране Покупцем Товару (при їх наявності);

– гарантійний термін і термін служби обране Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару і можливі наслідки в разі їх невиконання;

– порядок прийняття претензій;

– період прийняття пропозиції (оферти) про укладення даного публічного Договору

– порядок розірвання даного Договору;

– інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

3.6. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», Покупець підтверджує, що він в повному обсязі і належним чином відповідно до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, в повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього товару.

3.7. Натискання Покупцем на кнопку «Оформити замовлення», вважається беззаперечним і повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору без винятків, а також вступом у відповідні договірні правовідносини з Продавцем.

3.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України, цей Договір укладається в письмовій формі.

3.9. Термін обробки та оформлення Продавцем спрямованого Покупцем замовлення на товари становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та напрямки Покупцем в порядку, встановленому п.3.1. – п.3.2. цього Договору, форми такого замовленнями на товари. У разі, якщо зазначене Замовлення на Товар був спрямований Покупцем у вихідний або святковий день, термін обробки і оформлення цього Замовлення на товари починається з першого за вихідним або святковим робочий день.

3.10. Замовлення на товари, заповнену та направлено Покупцем в порядку, встановленому п.3.1. – .3.2. цього Договору, оформлюється Продавцем на відповідному бланку (паперовому носії) в двох примірниках. Перший примірник оформленого бланка замовлення на товари передається Продавцем Покупцю або Одержувачу Товару разом із замовленим товаром в момент його вручення (передачі), другий -підпісуеться Покупцем або Одержувачем Товару і залишається у Продавця.

3.11. Протягом терміну, встановленогоп.3.9. цього Договору, Продавець зобов’язується:

– привласнити направленому Покупцем замовлення на товари порядковий номер;

– направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем в цьому замовлення на товари, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на товари, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на товари, присвоєний Продавцем і інформація про терміни доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Немає в с доставкой).

3.12. У разі, якщо Покупець в замовленнях на товари вибрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом терміну, встановленого п.3.9. цього Договору, Продавець зобов’язується направити на вказану Покупцем в такому Заявки адреса електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем товару.

3.13. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору протягом всього терміну з моменту його укладення (акцепту Покупцем оферти продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:

4.1.1. вимагати від продавця повного і належного виконання умов цього Договору;

4.1.2. відмовитися від прийняття і оплати неякісного або некомплектного Товару або Товару не відповідає спрямованому Замовленню на цей товар;

4.1.3. в разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від продавця – чи пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару або відшкодування витрат на усунення недоліків товару;

4.1.4. в разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, що виникли з вини Продавця-небудь розірвати цей Договір або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий же Товар належної якості або на інший аналогічний Товар, пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Raisins »;

4.1.5. відмовитися від цього Договору в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

4.1.6. розірвати цей Договір в порядку і у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

4.1.7. в разі розірвання або відмови від Договору вимагати від продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;

4.1.8. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Покупець зобов’язується:

4.2.1. належним чином і в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;

4.2.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитися з його змістом і умовами, а також ознайомитися з вартістю Товару пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Raisins», способами і порядком його оплати;

4.2.3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитися з вартістю і способами доставки Товару на сторінці в розділі «Оплата і доставка» на веб-сайті www.raisins.com.ua Інтернет-магазину «Raisins»

4.2.4. в порядку і на умовах, встановлених цим Договором прийняти замовлений якісний і комплектний товарів;

4.2.5. в терміни в порядку і на умовах, встановлених цим Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

4.2.6. протягом гарантійного терміну зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), який підтверджує продаж (передачу) Товару;

4.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Продавець має право:

4.3.1.в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати і змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Raisins»;

4.3.2. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

4.3.3. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.4. Продавець зобов’язується:

4.4.1. належним чином і в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;

4.4.2. надати Покупцю повну і достовірну інформацію про товар і його вартість шляхом розміщення цієї інформації на сайті: www.raisins.com.ua Інтернет-магазину «Raisins»;

4.4.3. надати Покупцю повну і достовірну інформацію про вартість і способах доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на сторінці в розділі «Оплата і доставка» на веб-сайті Www.raisins.com.ua Інтернет-магазину «Raisins»;

4.4.4. в терміни, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця вказаного Покупцем і таким чином обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий товар;

4.4.5. в терміни, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцеві або Одержувачу Товару замовленого Покупцем якісного і комплектного Товару в належній упаковці, а також передати разом з Товаром всі документи, зазначені в п.6.11. справжньої угоди;

4.4.6. дотримуватися повного і безумовного виконання гарантійних зобов’язань, що містяться на сторінці сайту: www.raisins.com.ua Інтернет-магазину «Raisins»

4.4.7. в разі розірвання цього Договору протягом встановленого цим Договором і нормами чинного законодавства України терміну, повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар в терміни, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

4.4.8. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, гарантійні зобов’язання, порядок пред’явлення І УСУНЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

5.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий товар звичайно використовується.

5.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.

5.3. Продавець забезпечує належне використання Покупцем придбаного ним Товару протягом гарантійного терміну, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та гарантійні зобов’язання (невід’ємна частина цього Договору), що містяться на сторінці «Гарантія оригінальності» на веб-сайті www.raisins .com.ua Інтернет -магазину «Raisins».

5.4. Гарантійний термін починає свій хід починаючи з дати вручення (передачі) замовленого Товару Покупцю.

5.5. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону встановлюється відповідними нормативними актами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

5.6. При обміні Покупцем Товару належної якості або обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну Товару належної якості або з дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.

5.7. Гарантійний термін збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків товару. Зазначений строк обчислюється з дня, коли Покупець передав Продавцю товарів для усунення його недоліків.

5.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:

– пропорційного зменшення ціни Товару;

– безоплатного усунення недоліків товару;

– відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

5.9. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунені Продавцем протягом 14 (Чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший термін за взаємною згодою продавця і покупця.

5.10. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право за своїм вибором пред’явити продавцю одна з вимог, передбачених п.7.8. цього Договору, а в разі його невиконання – заявити іншу вимогу, також міститься в переліку п.7.8.

5.11. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару (за визначенням цього терміна в Законі України «Про захист прав споживачів»), які виникли з вини продавця, або виявлення фактів фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець має право за своїм вибором :

– розірвати цей Договір з повним поверненням сплачених за товар коштів;

– вимагати обміну (заміни) Товару з істотними недоліками або фальсифікованого товару на такий же товар належної якості або на інший аналогічний Продукт, з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині «Raisins» з відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України.

5.12. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків (за визначенням цього терміна в Законі України «Про захист прав споживачів») придбаного Товару, Покупець має право за своїм вибором пред’явити продавцю одна з вимог, передбачених п.7.11. цього Договору, а в разі його невиконання – заявити іншу вимогу, також міститься в переліку п.7.11.

5.13. Передбачені п.7.8. і п.7.11. цього Договору вимоги розглядаються Продавцем при пред’явленні Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного або касового чека) з позначкою про дату продажу (дату передачі) товару.

5.14. Передбачені п.7.8. і п.7.11. цього Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо продавець доведе, що недоліки товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.

5.15 Правила експлуатації

6. Порядок повернення коштів сплачених за товар, порядок відшкодування витрат Покупця

6.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар / відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця / його належним чином уповноваженого представника, врученою особисто представнику продавця або спрямованої на адресу Продавця, зазначену в розділі на сайті: www.raisins .com .ua Інтернет-магазину «Raisins».

6.2. До зазначеної в п.11.1. заяви обов’язково додається:

– відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний або касовий чек), який підтверджує придбання Товару, з позначкою про дату продажу (дату передачі) Товару;

– документи, що підтверджують понесені Покупцем витрати на усунення недоліків Товару (в разі заявлення вимог про відшкодування таких витрат).

6.3. Повернення Покупцю / його належним чином уповноваженому представнику сплачених грошових коштів за Товар відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем одним із таких способів, залежно від способу доставки і вручення такого Товару, а також способу оплати за Товар:

6.3.1. При готівкової оплати Товару, якщо доставка і вручення Товару здійснювалася Продавцем власними силами:

– перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем в заяві.

– або видача Покупцеві відповідної суми грошових коштів готівкою з каси продавця за адресою вказаною в

розділі «Контакти» на сайті: www.raisins.com.ua

– або видача Покупцеві відповідної суми грошових коштів готівкою з каси продавця з наступною доставкою та вручення відповідної суми грошових коштів Покупцю за адресою, вказаною в заяві.

6.3.2. При готівкової оплати Товару, якщо доставка і вручення товару здійснювалася за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів і служб до ставки:

– перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем в заяві, зазначеній в п.11.1. справжньої угоди;

– або видача Покупцеві відповідної суми грошових коштів готівкою з каси продавця за адресою вказаною в розділі «Контакти» на сайті: www.raisins.com.ua 11.3.3. При безготівкової оплати шляхом використання сервісу «Безготівкові перекази на карту»:

– перерахування відповідної суми грошових коштів на той же рахунок Покупця, з якого була проведена оплата за Товар

6.3.4. При безготівкової оплати за допомогою мобільного POS терміналу:

– перерахування відповідної суми грошових коштів на той же рахунок Покупця, з якого була проведена оплата за Товар.

6.3.5. При безготівкової оплати Товару шляхом банківського переказу Покупцем відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на поточний рахунок Продавця:

– шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на банківський рахунок Покупця, або на банківський рахунок належним чином уповноваженого представника Покупця (за умови надання Покупцем своєму представнику таких повноважень).

6.3.6. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому розділом 10 цього Договору.

7.ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір є публічним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару укладений на відстані через Інтернет-магазин «Raisins».

7.2. Період прийняття пропозиції (оферти) про укладення даного публічного договору встановлюється 1 січня 2020 і до 1 січня 2023 включно.

7.3. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) про укладення даного публічного договору, так само як і зміна умов даного публічного договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

7.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) про укладення даного публічного договору, так само як і зміна умов даного публічного договору, не можуть бути підставою для:

– будь-якого перегляду або зміни умов або припинення договорів, які вже були укладені Продавцем з Покупцями на умовах даного публічного Договору

– відмова продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, які вже були укладені з покупцями на умовах даного публічного договору.

7.5. Умови пропозиції (оферти) про укладення даного публічного договору, так само як і умови даного суспільного договору, є однаковими для всіх Покупців.

7.6. Пропозиція (оферта) Продавця про укладення даного публічного договору вважається прийнятою Покупцем в повному обсязі з моменту укладення Покупцем даного публічного договору в порядку, встановленому п.3.3. справжньої угоди.

7.7. Укладення даної публічного договору (акцепт Покупцем оферти продавця) вважається беззаперечним і повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного договору без винятків, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини з Продавцем.

7.8. Підтвердженням факту укладення даного публічного договору є вказане в п.3.11. даного публічного договору направлено Продавцем Покупцеві автоматичне електронне повідомлення про обробку замовлень на товари.

7.9. Повна інформація про Товар, пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Raisins» на умовах даного публічного договору, а також інформація, зазначена в п.3.5. цього Договору, на веб-сайті www.raisins.com.ua Інтернет-магазину «Raisins».

7.10. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили силу окремих умов даного публічного договору не тягне визнання будь-яких інших умов даного публічного договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили силу.

7.11. Укладаючи цей публічний договір Покупець надає свою повну повну і безстрокову згоду на отримання від продавця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж і т.д. інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину «Raisins», а також про Акційні пропозиції і Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в інтернет-магазині «Raisins».

7.12. На правовідносини, що виникають з даного публічного договору, поширюються положення ст.633 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р . №103.

7.13. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному суспільний договір, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.