Використовуючи сервіси Сайту www.raisins.com.ua, Ви погоджуєтеся з цією Інструкцією. Просимо уважно ознайомитися з нею.

1.Загальні положення

1.1. «Raisins» як законний власник веб-сайту, розміщеного в глобальній інформаційній мережі Інтернет за адресою www.raisins.com.ua (далі – Гарант), пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі – Користувач) – використовувати сервіси Сайту www.raisins. com.ua на умовах, викладених в даній Інструкції (далі – «Інструкція»). 1.2. Гарант пропонує Користувачам доступ до всіх матеріалів, включаючи інформацію про товари, а також доступ для здійснення покупок. Всі існуючі на даний момент сервіси, а також будь-який розвиток їх і / або додавання нових є предметом регулювання цієї Інструкції.

1.3. Використання сервісів Сайту www.raisins.com.ua регулюється цією Інструкцією, Положенням про сайт, Політикою конфіденційності, іншими документами, які розміщені на веб-сайті Гаранта. Інструкція може бути змінена Гарантом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Інструкції набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в даному абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Інструкції.

1.4. Починаючи використовувати який-небудь сервіс / його окремі функції, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається прийняв умови Інструкції в повному обсязі, без будь-яких винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень Інструкції, Користувач не має права використовувати сервіси Гаранта. У разі якщо Гарантом були внесені будь-які зміни в Інструкцію в порядку, передбаченому пунктом 1.3 Інструкції, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання сервісів Гаранта.

2.Реєстрація користувачів. Обліковий запис

2.1. Для того, щоб скористатися сервісом Сайту www.raisins.com.ua Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створений унікальний аккаунт.

2.2. Для реєстрації Користувач зобов’язується надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Гаранта є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Гарант має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис користувача і відмовити Користувачеві в використанні своїх сервісів (або їх окремих функцій).

2.3. Гарант залишає за собою право в будь-який момент зажадати від користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити в зв’язку з цим підтверджуючі документи, ненадання яких, на розсуд Гаранта, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 2.2 Інструкції .

2.4. Персональна інформація користувача, яка міститься в акаунті користувача, зберігається і обробляється Гарантом відповідно до умов Політики конфіденційності www.raisins.com.ua.

2.5. Логін і пароль користувача. При реєстрації Користувач самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім’я облікового запису користувача) і отримує пароль для доступу до облікового запису, Користувач має право змінити пароль в своєму Особистому кабінеті. Гарант має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіна і пароля (довжина, допустимі символи і т.д.).2.6. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування), обраного на власний пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням сервісів Сайту www.raisins.com.ua під обліковим записом користувача, включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису користувача третім особам на будь-який яких умовах (в тому числі за договорами або інструкціями).

При цьому всі дії в рамках або з використанням сервісів Сайту www.raisins.com.ua під обліковим записом користувача вважаються виконаними самим користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, в порядку, передбаченому п. 2.7., Повідомив Гаранта про несанкціонований доступ до сервісів сайту www.raisins.com.ua з використанням облікового запису Користувача і / або про будь-яке порушення конфіденційності свого пароля.

2.7. Користувач зобов’язаний негайно повідомити Гаранта про будь-який випадок несанкціонованого (дозволеного Користувачем) доступу до сервісів Сайту www.raisins.com.ua з використанням облікового запису Користувача і / або про будь-яке порушення конфіденційності свого пароля. З метою безпеки, Користувач зобов’язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка “Вихід”) після закінчення кожної сесії роботи з сервісами Сайту www.raisins.com.ua. Гарант не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень цієї частини Інструкції.

2.8. Використання Користувачем облікового запису.

Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати і перепродавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини сервісів Сайту www.raisins.com.ua (включаючи контент, доступний Користувачу за допомогою сервісів), або доступ до них , крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Гаранта, або коли це прямо передбачено призначеним для користувача угодою будь-якого сервісу.

2.9.Прекращеніе реєстрації.

Гарант має право заблокувати або видалити обліковий запис користувача, а також заборонити доступ з використанням будь-якого облікового запису до певних сервісів Сайту www.raisins.com.ua, і видалити будь-який контент без пояснення причин, в тому числі в разі порушення Користувачем умов Інструкції або умов інших документів, передбачених в п. 1.3. Інструкції.

2.10. Щоб видалити обліковий запис користувача. 2.10.1. Користувач має право в будь-який момент видалити свій аккаунт, звернувшись до Гаранта із запитом, який відповідає Політиці конфіденційності Гаранта.

3.Загальні положення про використання та зберігання

3.1. Гарант має право встановлювати обмеження у використанні сервісів для всіх користувачів, або для окремих категорій користувачів в тому числі: наявність / відсутність окремих функцій / розділів сервісу, максимальна кількість звернень до сервісу за вказаний період часу, перегляд того чи іншого контенту.

3.2. Гарант має право посилати своїм Користувачам інформаційні повідомлення в будь-якому вигляді передбаченому Політикою конфіденційності.

3.3. У разі виявлення Гарантом порушень з боку користувачів Правил і / або Інструкції використання сервісів Веб-сайту, Політикою конфіденційності, Гарант має право встановлювати обмеження для окремих категорій користувачів, зокрема, щодо порядку розміщення замовлення і здійснення оплати за нього. У разі встановлення Гарантом зазначених обмежень для окремих категорій користувачів, які порушили положення Веб-сайту, Гарант має право, але не зобов’язаний, направити Користувачам, які порушили положення Веб-сайту, відповідне інформаційне повідомлення.

4.КОНТЕНТ КОРИСТУВАЧА

4.1. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту розміщеного Користувачем контенту вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем того чи іншого контенту або утримання контенту порушує права і законні інтереси третіх осіб, в тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та / або зазіхає на нематеріальні блага, що належать їм.

4.2. Користувач визнає і погоджується з тим, що Гарант не зобов’язаний переглядати контент будь-якого виду, що розміщується на веб-сайті www.raisins.com.ua, і, що Гарант має право (але не обов’язок) на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні і / або поширенні їм чи знищити будь-який контент, що розміщується на веб-сайті www.raisins.com.ua. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов’язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності цього контенту.

4.3. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що технологія роботи сервісів може зажадати копіювання (відтворення) контенту Користувача Гарантом, а також переробки його Гарантом для відповідності технічним вимогам того чи іншого сервісу.

5.Умови використання сервісу САЙТУ www.raisins.com.ua

5.1. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов’язані з використанням сервісу Сайту www.raisins.com.ua, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства при використанні сервісу сайту www.raisins.com.ua.

6.ВИКЛЮЧНІ ПРАВА НА УТРИМАННЯ СЕРВІСІВ САЙТУ www.raisins.com.ua І КОНТЕНТ

6.1. Всі об’єкти, доступні за допомогою сервісів Сайту www.raisins.com.ua, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об’єкти (далі – зміст сервісів) , а також будь-який контент, розміщений на веб-сайті www.raisins.com.ua, є об’єктами виняткових прав Гаранта, користувачів та інших правовласників.

6.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту www.raisins.com.ua, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту www.raisins.com.ua, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу / згоди правовласника.

7.САЙТИ І Контент третіх осіб

7.1. Сервіси Сайту www.raisins.com.ua можуть містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Гарантом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). Гарант не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням сервісів, в тому числі, за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу і т.п., а також за доступність таких сайтів або контенту і наслідки їх використання Користувачем.

8.ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ, ОБМЕЖЕННЯ

8.1. Користувач використовує сервіси Сайту www.raisins.com.ua на свій страх і ризик. Сервіси надаються «як є». Гарант не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі за відповідність сервісів цілям Користувача

8.2. Гарант не гарантує, що:- сервіси відповідають / відповідатимуть вимогам Користувача; – сервіси будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; – результати, які можуть бути отримані з використанням сервісів, будуть точними і надійними і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в будь-якої якості (наприклад, для встановлення та / або підтвердження будь-яких фактів); – якість будь-якого продукту, послуги, інформації та ін., Отриманих з використанням сервісів, буде відповідати очікуванням Користувача;

8.3. Будь-які інформація та / або матеріали, доступ до яких Користувач отримує з використанням сервісів Сайту www.raisins.com.ua, Користувач може використовувати на свій страх і ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначених інформації та / або матеріалів, в тому числі за шкоду, яка це може заподіяти комп’ютера користувача або третіх осіб, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди;

8.4. Гарант не несе відповідальності за будь-які види збитків, що сталися в результаті використання Користувачем сервісів Сайту www.raisins.com.ua або окремих частин / функцій сервісів.

8.5. Гарант не несе відповідальності за втрачений прибуток, недоотриманий дохід, втрату даних, збитки і штрафні санкції, якщо інше не передбачено законодавством.

9.Інші положення

9.1. Ця Інструкція замінює собою всі попередні Інструкції по користуванню веб-сайту www.raisins.com.ua.

9.2. Ця Інструкція і регулюється до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з взаємовідносин, врегульованих цією Інструкцією, регулюються в порядку, встановленому чинним законодавством України, відповідно до норм законодавства України. Скрізь по тексту цієї Інструкції, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача.

9.3. Жодне з положень Інструкції не може розумітися як встановлення між Користувачем і Гарантом агентських правовідносин, правовідносин суспільства, спільної діяльності, особистого найму, або якихось інших правовідносин, прямо не передбачених Інструкцією.

9.4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень даної Інструкції будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, зазначене не впливає на дійсність або застосовність інших положень Інструкції.9.5. Бездіяльність з боку Гаранта в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Інструкції не позбавляє Гаранта права вчинити відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше і не тягне за собою відмову Гаранта від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.